Szkolenia dla firm


Oferujemy profesjonalne szkolenia, które przygotują Twoich pracowników do nowych wyzwań lub pomogą sprostać obecnym. Nasze kursy przeznaczone są nie tylko dla indywidualnych osób,
ale także dla grup. Nasza oferta może dotyczyć zarówno elektroniki analogowej i cyfrowej, jak również programowania
mikrokontrolerów z rodziny ARM oraz AVR. Znajdują się tu także dedykowane kursy z lutowania, czy projektowania płytek PCB. Jeśli Twoja firma zajmuje się sprzedażą, produkcją wszelkiego rodzaju elektroniki, to nasze szkolenia spełnią Twoje wymagania.

Szkolimy wyłącznie w formie praktycznej, więc Twoi pracownicy zakończą kurs z realnymi umiejętnościami przydatnymi w praktyce.

Organizujemy szkolenia z naszego portfolio, uwzględniając przedmiot oraz zakres, oraz szkolenia dedykowane dla Twojego profilu działalności.

Nasi prowadzący to profesjonaliści, dla których nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania. Absolwenci Politechniki, zawodowi elektronicy. Ludzie, którzy wysyłają łaziki na marsa. Czekają na to, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z Tobą lub Twoimi pracownikami.

Korzyści organizacyjne:
Szkolenie w dogodnym terminie (nawet za kilka dni)
Szkolenie w dogodnym miejscu (siedziba Twojej firmy lub nasza sala warsztatowa)
Szkolenie zorganizowane kompleksowo.
Zaświadczenia ukończenia kursu.

Korzyści merytoryczne:
idealne dopasowanie programu do wymagań Twojej firmy,
nowe metody pracy przydatne w działaniach na rzecz rozwoju firmy,
optymalizacja zadań wykonywanych przez przeszkolonych pracowników,
wzrost wartości kapitału ludzkiego w Twojej firmie,
efektywni pracownicy,
mniejsze koszty prowadzonej działalności,
wiedza i pewność swoich umiejętności,
nauka sprawnego korzystania z możliwości, które daje przedmiot szkolenia,
usprawnienie pracy,
praktyczny warsztat.

Przeczytaj co piszą o nas firmy


Firma RDLabs zgłosiła się do nas

blok „nasze realizacje” z przykładowymi projektami które zrobiliśmy dla firm. Czy będą to zajęcia, czy urządzenia. Ja sam moge tam wrzucić
lodówkę, albo zegarek Halowy jak już go zrobię. W sensie jakieś fotki, bo kodu nie mogę dać 😀 Żeby wiedzieli, co jesteśmy w stanie zrobić.

blok „opinie klientów” z jakimiś referencjami, tak jak te które dostaliśmy.
Do każego wątku można wrzucić ciekawy obrazek. Stronę moge upierdolić w poziomie nawet, jak trzeba. Mogę też zrobić tak, że w miarę jak
zjeżdża strona pojawiają się koleje elementy, coś jak profesjonalny landing page. Ważne, żeby utrzymać stonowaną kolorystykę. Z Naszym zielonym
może być ciężko, ew można go odrobinkę przyciemnić. Zdjęcia nie z zajęc, bo szkoła to tak Mało pro. W tym przypadku widziałbym profesjonalne
urządzenia elektroniczne, ew nas siedzących i projektujących coś. Np fota oscyloskopu(prawdziwego), albo Bolec siedzący nad KiCadem czy ja
nad pisaniem kodu, albo Patryk piszący w bashu kod na Rpi. Ale może być też bez ludzi, same przedmioty.

Usługa szkoleniowa
We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy szkolenia odgrywają niebagatelną rolę. Należą do podstawowych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich.
Zgodnie z definicją, szkolenie jest to szereg systematycznych i celowych działań
organizacji, które mają na celu pogłębianie i poszerzanie potencjału pracownika,
by spełniał nie tylko aktualne, ale i przyszłe potrzeby firmy
. Szkolenie stanowi zatem uzupełnienie przez pracownika wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do awansu
. M. Armstrong przez szkolenie rozumie proces systematycznej zmiany zachowania dzięki wiedzy, która jest wynikiem: szkolenia, otrzymywania instrukcji, rozwoju i doświadczenia. W swojej książce przytacza również
definicję Manpower Services Commission, zgodnie z którą szkolenie to zaplanowany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności przez uczenie się
i osiąganie właściwych efektów w zakresie jednego bądź kilku zadań. Celem procesu szkolenia jest rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne
i przyszłe potrzeby personalne organizacji3
.

Obecnie model biznesowy firm szkoleniowych ulega zmianie – następuje
tzw. odejście od tradycyjnego szkolenia, czyli interwencji prowadzonej przez instruktora opartej na treści, w kierunku uczenia się, które jest procesem koordynowanym samodzielnie, związanym z pracą, prowadzącym do poprawy zdolności przystosowawczych. Jest to bardzo ważny element odróżniający szkolenie od
uczenia się. Zgodnie z Raportem Jake’a Reynolds’a „Helping people to learn”
(„Jak pomóc ludziom się uczyć”), zdolności przystosowawcze są najlepszym
efektem uczenia się, gdyż pozwalają organizacji zachować elastyczność w obliczu
niepewnej sytuacji w przyszłości, natomiast inne efekty uczenia się, takie jak nabyta wiedza czy umiejętności, mają ograniczone zastosowanie i krótszy termin
przydatności. Uczenie się prowadzi do zmiany zachowania pracowników, które –
jeśli zostanie właściwie dopasowane do celów grupy i przedsiębiorstwa – umożliwia organizacji zwiększenie swojej wartości w oczach interesariuszy4
. Warto
przy tym dodać, iż efektywne uczenie się jest konieczne, jeśli pracownicy mają
opanować wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji celów biznesowych organizacji i osiągania zakładanych wyników5
.
Reasumując, powyższe rozważania są przyczynkiem do zmian na rynku
usług szkoleniowych. Obecnie obserwuje się spadek zainteresowania tradycyjnymi kursami szkoleniowymi na rzecz doradztwa, usług profesjonalnych z zakresu: rozwoju organizacyjnego, coachingu i mentoringu czy praktyk typu action
learning.

Oferujemy także współpracę przy tworzeniu systemów wbudowanych.

Oprócz szkoleń z zakresu elektroniki jesteśmy firmą, której mogą Państwo zlecić wykonanie obejmującej cały proces projektowania urządzenia – począwszy od opracowania specyfikacji zgodnie z wymaganiami klienta, na dostawie gotowego prototypu kończąc. Mamy kompetencje we wszystkich aspektach projektowania sprzętu i oprogramowania systemów wbudowanych.
Kompetencje inżynierów firmy Akademia Elektroniki oraz współpraca z grupą ekspertów pozwalają sprostać różnorodnym wyzwaniom obejmującym m.in. projektowanie układów analogowych, wykorzystanie mikrokontrolerów 8- i 32-bitowych (ARM), układów kontroli dostępu, implementację szybkich interfejsów szeregowych i układów transmisji bezprzewodowej.