FAQ


Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nadal będziesz miał.miała wątpliwości – napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej 🙂


Tak, jak najbardziej. Prosimy wysłać maila na adres info@akademiaelektroniki.com z informacją na jaki kurs się Pan/Pani zapisała (nazwa kursu + miasto, np. Podstawy Elektroniki Warszawa) oraz z danymi do faktury. Należy to zrobić zaraz po zapisie, przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty.

Płatność można rozłożyć maksymalnie na 3 raty. Jeżeli chce Pan/Pani wybrać taką opcję prosimy wysłać maila na adres info@akademiaelektroniki.com z informacją na jaki kurs się Pan/Pani zapisała (nazwa kursu + miasto, np. Podstawy Elektroniki Warszawa) oraz z prośbą o rozłożenie płatności na raty. Należy to zrobić zaraz po zapisie, przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty. Wysokość oraz terminy wpłaty kolejnych rat zostaną ustalone indywidualnie z kursantem drogą mailową lub telefoniczną.

Obecnie prowadzimy zajęcia w 7 miastach w Polsce, są to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice oraz Łódź. We wszystkich tych lokalizacjach oferujemy kurs Podstaw Elektroniki, natomiast pozostałe typy zajęć prowadzone są w zmiennych lokalizacjach. Aby sprawdzić, czy w wybranym mieście prowadzony będzie interesujący Pana/Panią kurs, należy udać się na stronę:
https://www.akademiaelektroniki.com/kursy
wybrać typ zajęć, po czym nastąpi przekierowanie na podstronę kuru z wypisanymi obecnymi lokalizacjami.

Obecnie prowadzimy 7 typów kursów o następujących cenach:

 1. Podstawy Elektroniki: 760 zł za 9 zajęć
 2. Podstawy Elektroniki dla młodzieży: 525 zł za 10 zajęć
 3. Juniorzy Elektroniki: 550 zł za 5 zajęć
 4. Rozszerzona Elektronika: 560 zł za 7 zajęć
 5. Programowanie Arduino: 625 zł za 7 zajęć
 6. Programowanie mikrokontrolerów STM32: 790 zł za 9 zajęć
 7. Projektowanie PCB: 860 zł za 8 zajęć

Na zajęcia należy zapisać się poprzez formularz dostępny na stronie:
https://www.akademiaelektroniki.com/zapisz-sie
Można się do niego dostać poprzez wybranie w menu rozwijalnym zakładki Kursy (widniejącej w menu głównym) opcji "Zapisz się na kurs" lub wybierając przycisk "Zapisz się" na podstronach każdego typu kursu.

W formularzu należy wybrać miasto oraz typ kursu z właściwą datą (np. Warszawa, Podstawy Elektroniki, czwartki 18:00). Następnie otrzyma Pan/Pani maila z informacją o zaistnieniu zgłoszenia w naszym systemie. Wtedy, po zatwierdzeniu zgłoszenia dostanie Pan/Pani maila z potwierdzeniem wpisania na listę.

Jest taka możliwość, jednak można dołączyć do kursu jedynie od drugich zajęć (czyli pomijając pierwsze).
Nie ma możliwości dołączenia do zajęć od trzecich i każdych kolejnych zajęć w trakcie trwania kursu.
Wynika to z faktu, iż każde kolejne zajęcia bazują na poprzednich. Można natomiast odrobić zajęcia (w tym również zajęcia pierwsze), ale nie więcej niż 2 razy w trakcie trwania kursu.

Tak, można odrobić zajęcia w przypadku nieobecności lub w przypadku dołączenia do kursu od drugich zajęć.  Zajęcia można odrabiać maksymalnie dwa razy w ciągu trwania kursu. Swoją nieobecność oraz chęć odrobienia zajęć należy zgłosić mailowo na adres info@akademiaelektroniki.com lub telefonicznie pod numerem 518 156 548 lub w przypadku bycia zarejestrowanym użytkownikiem - w systemie ActiveNow. Data odrabiania zajęć będzie idywidualnie ustalana z kursantem, zgodnie z dostępnością prowadzącego.

Na zajęcia nie trzeba nic przynosić, wszystkie materiały, pomoce oraz sprzęt zapewnia nasza szkoła. Jednak w przypadku zajęć, podczas których używane są laptopy (Programowanie Arduino, Programowanie mikrokontrolerów STM32 oraz Projektowanie PCB) można (ALE NIE TRZEBA) przynieść swój własny laptop. Jeżeli nie jest to możliwe - nasza szkoła zapewni Panu/Pani laptop na zajęcia.

W przypadku kursów:

 • Podstawy Elektroniki
 • Podstawy Elektroniki dla młodzieży
 • Juniorzy Elektroniki

żadna wiedza z zakresu elektroniki lub programowania nie jest wymagana. Zajęcia prowadzone są od podstaw. W przypadku kursów:

 

 • Programowanie Arduino
 • Programowanie mikrokontrolerów STM32
 • Projektowania PCB

Nie jest wymagana zaawansowana wiedza elektroniczna, natomiast znajomość podstaw będzie konieczna do zrozumienia i prawidłowego projektowania schematów. W przypadku Programowania mikrokontrolerów STM32 podstawowa znajomość dowolnego języka programowania lub krótkie doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów, np. AVR, Arduino jest wymagane. Jeśli nie ma Pan/Pani  żadnego doświadczenia w programowaniu, zapraszamy na kurs Programowania Arduino.

Kurs:

 • Rozszerzona Elektronika

jest dedykowany dla osób znających podstawy elektroniki, dlatego też wiedzą jest wymagana do przystąpienia do kursu rozszerzonego.

Tak, po zakończeniu każdego typu kursu nasza szkoła wystawia zaświadczenie ukończenia.

Tak, jak najbardziej. Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani zatrudnić naszą szkołę do przeprowadzenia kursu dedykowanego dla pracowników firmy, prosimy o kontakt drogą mailową na adres info@akademiaelektronik.com lub pod numerem telefonu 518 156 548. Po konsultacjach możemy przygotować spersonalizowane zajęcia odpowiadające na konkretne potrzeby Pana/Pani firmy.

Przedziały wiekowe na poszczególnych kursach są następujące:

 1. Juniorzy Elektroniki - kurs dla dzieci: osoby w wieku 10-13 lat (4-6 klasa szkoły podstawowej)
 2. Podstawy Elektroniki dla młodzieży: osoby w wieku 13-18 lat
 3. Pozostałe kursy dla dorosłych: osoby w wieku 16+ lat

W przypadku kiedy dziecko ma 13 lat istnieje dowolność zapisu na kurs Juniorzy Elektroniki lub na kurs dla młodzieży, podobnie jak w przypadku osób w wieku 16+ lat, które mogą wybrać Podstawy Elektroniki dla młodzieży lub dla dorosłych. Pozostałe typy kursów dedykowane są tylko dla osób 16+. W przypadku wątpliwości co do zapisu do danej grupy prosimy o maila na adres info@akademiaelektroniki.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 518 156 548. Pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią grupę 🙂

Nasza szkoła oferuje 10% zniżki dla studentów na wszystkie typy kursów. O tym, że jest się uprawnionym do zniżki należy poinformować drogą mailową na adres info@akademiaelektroniki.com oraz okazać ważną legitymację studencką podczas dokonywania płatności na pierwszych zajęciach. O kwocie do zapłaty pomniejszonej o zniżkę poinformujemy Pana/Panią drogą mailową przed rozpoczęciem kursu.

Tak, mamy takie zniżki. Przy zapisie min. 2 osób, dla polecającego i poleconego zniżka wynosi 25 zł. O tym, że dokonuje się zapisu przynajmniej 2 osób należy poinformować zaraz po zapisie, przed rozpoczęciem kursu,  drogą mailową  na adres info@akademiaelektroniki.com. O kwocie do zapłaty pomniejszonej o zniżkę poinformujemy Pana/Panią drogą mailową przed rozpoczęciem kursu.

Nasza szkoła honoruje Kartę Dużej Rodziny, oferując 5% zniżki na wszystkie typy kursów. O tym, że jest się posiadaczem takiej karty należy poinformować drogą mailową na adres info@akademiaelektroniki.com oraz okazać kartę podczas dokonywania płatności na pierwszych zajęciach. O kwocie do zapłaty pomniejszonej o zniżkę poinformujemy Pana/Panią drogą mailową przed rozpoczęciem kursu.

Tak, jest to ta sama szkoła. W czerwcu 2019 r. zmieniliśmy nazwę z Kursów Elektroniki na Akademię Elektroniki oraz stworzyliśmy nową, najbardziej aktualną stronę internetową, pod adresem:
https://www.akademiaelektroniki.com
Obecnie dawna strona: https://www.kursyelektroniki.pl
jest wciąż aktywna, ze względu na napływające stamtąd zapisy, jednak polecamy korzystanie z najnowszej strony internetowej, właściwej dla Akademii Elektroniki.

Cały czas chcemy się rozwijać, więc dopływ nowej energii jest zawsze mile widziany. Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani dołączyć do zespołu Akademii Elektroniki prosimy o kontakt drogą mailową, na adres patryk@akademiaelektroniki.com lub pod numerem telefonu 518 156 548.