Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem prowadzących.
 2. Program zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz po zarejestrowaniu się na zajęcia.
 3. Zajęcia odbywają się w placówkach, terminach i godzinach, o których organizator informuje na stronie internetowej, drogą mailową lub SMSową.
 4. Zajęcia z przyczyn losowych i niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane, np. choroba prowadzącego.
 5. W przypadku odwołania zajęć do 10 godzin przed rozpoczęciem zajęć poprzez system ActiveNow, jest możliwość odrobienia zajęć w innym terminie wybranym przez system.
 6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. Istnieje możliwość przełożenia zajęć (zmiany daty albo godziny), jeśli cała grupa wraz z instruktorem wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody przynajmniej jednego uczestnika, termin zajęć nie zostanie zmieniony.
 8. Istnieje możliwość zrezygnowania z zajęć oraz zwrotu należności, gdy:
  a) do rozpoczęcia zajęć pozostało do 14 dni – zwrot pełnej należności,
  b) do rozpoczęcia zajęć pozostało 7-13 dni – zwrot 50% należności,
  c) do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 7 dni – brak zwrotu należności.